Meldkamer

Binnen de Veiligheidsregio is de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) het punt waar alle 112-meldingen binnenkomen en van waaruit de (spoedeisende) hulpverlening wordt geregeld en gecoördineerd. Gemeenschappelijk, omdat het de gezamenlijke meldkamer is van Brandweer, Ambulancezorg en Politie.

De GMK, ondergebracht in het World Port Center, vlakbij de Erasmusbrug, is op technisch gebied een hoogstandje. De apparatuur bestaat uit het nieuwste van het nieuwste. Professioneler kan bijna niet.

Dat geldt ook voor de medewerkers. Zonder uitzondering zijn zij professionals pur sang. Dat moet ook wel, want in hun werk gaat het om het redden en helpen van mensen. Wie 112 belt moet zeker weten dat hulp nooit ver weg is.

Kloppend hart

De Gemeenschappelijke Meldkamer vormt het kloppende hart van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond. Alle verbindingen komen in de meldkamer samen. Ook spoedeisende meldingen die via 0900-8844 het service center van de Politie binnenkomen worden doorgezet naar de meldkamer. Dit geoliede samenspel van mensen en techniek is de centrale plek van waaruit onmiddellijk gereageerd wordt wanneer iemand in nood 112 belt. Eerst vraagt een 112 medewerker wie je wilt spreken: politie, brandweer of ambulancezorg. Ook wordt gevraagd in welke gemeente je je bevindt. Binnen enkele seconden word je doorverbonden met de betreffende centralist. De meldkamer zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt geboden door het dichtstbijzijnde ambulance-, brandweer- of politievoertuig op het ongeval af te sturen of de traumaheli in te zetten. Wat een geruststelling als je dan hoort: 'We komen eraan!'

Centrale figuur

De medewerkers zijn degenen om wie alles draait in de meldkamer. Zij zijn de eerste beoordelaars die de ernst van de gemelde situatie moeten inschatten. Daarvoor is een goed oor, een scherp opmerkingsvermogen en goed doorvragen nodig, waardoor zij meteen door hebben waar het om gaat. Dat moet ook wel, want een botsing op een snelweg kan uitgroeien tot een milieuramp. En een kleine binnenbrand kan in luttele minuten overslaan tot een grote, uitslaande brand die mensenlevens kan kosten. Daarom zijn zij als geen ander getraind en zijn zij de sleutel waarmee de hulpverlening wordt gestart.

Oren horen, ogen scannen, apparatuur neemt op

De medewerkers zijn ervaren en getrainde vakvrouwen en -mannen met hart voor hun werk. Terwijl zij een melding binnenkrijgen, scannen hun ogen al de beeldschermen. Op die schermen is te zien waar de voertuigen zich bevinden. Uit de kleur van de voertuigen op het scherm kan in één oogopslag vastgesteld worden of een eenheid vrij is, aanrijdend of gearriveerd op de plaats van het incident. Alle inkomende en uitgaande gesprekken worden opgenomen. Zo kan de medewerker na afloop van het gesprek zonodig (een deel van) de melding nog even naluisteren. Alle voertuigen moeten bij ernstige situaties binnen 15 minuten (Ambulancezorg en Politie) of 8 minuten (Brandweer) na melding ter plaatse kunnen zijn.
Overzicht bewaren in vaak chaotische situaties, het hoofd koel houden en snel handelen zijn voor de medewerkers eerste vereisten. Iedere seconde telt...

GRIP (opschaling)

De Gemeenschappelijke Meldkamer heeft te maken met de incidenten die zich in de regio Rotterdam-Rijnmond voordoen.Als een incident opgeschaald wordt, is er sprake van een GRIP. GRIP staat in dit geval voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure.
Een hele mondvol maar wel uiterst belangrijk. Wanneer een GRIP wordt ingesteld, is er iets bijzonders aan de hand in de stad of de regio. Erger nog: het kan uit de hand lopen. Dan komt iedereen in actie. Zo nodig tot en met de burgemeester aan toe. Alle benodigde hulpdiensten worden ingezet. En weer is de meldkamer het centrale punt, de spin in het web. Zij informeren en alarmeren alle diensten. Afhankelijk van de GRIP-situatie spelen veelal meerdere diensten een rol, zoals de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) en het Havenbedrijf Rotterdam. Rotterdam-Rijnmond is namelijk graag voorbereid. Als het erom gaat.

Paraat bij evenementen

Rotterdam is naast een wereldhaven ook een wereldstad. Een stad waarin 't hele jaar door van alles te doen en te beleven is. Rotterdam bruist! Vraag dat maar aan de mensen die met honderdduizenden tegelijk op de mega-events afkomen, zoals de Marathon, het Zomercarnaval of de Dance Parade en natuurlijk de voetbalwedstrijden in de Kuip.

Bij al deze evenementen is de Gemeenschappelijke Meldkamer weer het centrale punt.
Een aantal medewerkers zit dan niet op hun gewone plek, maar in een apart ingerichte ruimte bij de meldkamer, het actiecentrum. Van hieruit voeren zij de regie over de hulpverleningsdiensten, die permanent standby en op alles voorbereid zijn.
Gaat het om een risicowedstrijd, dan zitten de medewerkers van de Politie in een speciale regieruimte in de Kuip. Buiten het stadion staat dan de verbindings-commandowagen van de Ambulancezorg. Van hieruit wordt, als het nodig is, de geneeskundige hulpverlening gecoördineerd.

Oefening baart kunst

Voor de centralisten van de GMK gelden minimale opleidingseisen. De centralist van de meldkamer ambulancezorg dient in het bezit te zijn van het SOSA certificaat, de politiecentralist beschikt over BOA en de brandweercentralist heeft de module HBT gevolgd. Daarnaast zijn er nog vele relevante (vervolg)opleidingen mogelijk.

Zie ook

Het alarmnummer 1-1-2 is in principe altijd bereikbaar. Om de bereikbaarheid van het nummer te garanderen zijn veel maatregelen getroffen. Toch is het niet uit te sluiten dat een storing ervoor zorgt dat 1-1-2 tijdelijk minder goed bereikbaar is, of door ernstige omstandigheden zelfs even helemaal niet bereikbaar is. U kunt dan op verschillende andere manieren proberen de hulpverleningsdiensten te bereiken:

  • Krijgt u met uw vaste toestel geen gehoor? Probeert u het dan met een mobiel toestel.
  • Krijgt u met uw mobiele toestel geen gehoor? Probeert u het dan via een vast toestel.
  • Zijn alle telefoonvoorzieningen uitgevallen? Zoek dan naar het dichtstbijzijnde bureau/standplaats/station van hulpverlening.

Ik wil